Vandleg på Højskoleengen
se alle billeder her

Billeder fra indvielsen af Vandleg
grundlovsdag d. 5. juni 2018

Object reference not set to an instance of an object.

Kragelund Mose

I løbet af sommeren 2018 har vi hjulpet med at indhegne områder,
så græssende kreaturer kan være med til at holde trævæksten nede,
og så blomster og planter også kan få lov til at brede sig.