Hensyn til naturen og den næste gæst skal stå i centrum.

 1. Tænk på den næste gæst
  Det er altid et godt udgangspunkt at færdes, så dine efterfølgere
  ikke kan se, at du har været der.
  Tag alt affald med hjem og ryd ordentligt op.

 2. Tag hensyn til æg og unger
  Især om foråret, når der er æg og unger, har dyrene brug for fred og ro.
  Lad være med at røre rålam eller andre dyreunger, som ligger alene.
  Rålam ligger alene en meget stor del af døgnets 24 timer – det er helt naturligt.

 3. Hav respekt for skilte
  Det er vigtigt altid at respektere skilte, også selvom du tvivler på deres rigtighed.

Hvis du finder skilte, som efter din opfattelse er ulovlige, eller hvis du oplever,
at adgangen til et ellers åbent område er forhindret, skal du kontakte kommunen.

Du kan også henvende dig til Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdelinger.

 1. Vær opmærksom på privat eller offentlig
  Ofte er reglerne for færdsel afhængig af, hvorvidt området er privat
  eller offentligt ejet, hvilket kan være svært at vide.

En lille huskeregel er, at der på statens arealer er placeret en rød pæl og ofte
også et kort over området ved de adgangsveje, der bruges mest.

 1. Hold hunden i snor
  Hunde elsker også naturen, og det er rart at se dem tumle omkring.
  Derfor er hunde også meget velkomne i naturen – de skal blot være i snor.

Eneste undtagelser er i de særlige hundeskove og på strande i perioden
fra den 1. oktober til den 31. marts.
Husk også, at hunden altid skal være i snor, hvis der er græssende husdyr i nærheden.

 1. Spørg gerne om lov
  Glem ikke, at grundejeren gerne må give lov til mere, end loven foreskriver.
  Det kan derfor altid betale sig at spørge om lov til at færdes på anden mands jord – specielt hvis man er i tvivl.
  En venlig henvendelse giver ofte et positivt resultat.

Vi er ikke alene, når vi færdes i naturen.
Rundt omkring summer det af liv - noget kan vi se, høre og dufte, mens andet er så sky eller småt, at vi næsten aldrig lægger mærke til det.