1. Efterlad føde og vand til små fugle
     til fugle som Rødhals, Gærdesmutte og Blåmejse, samt pindsvin
     og Salamander

2. Lav en brændestabel
     til sommerfugle som Nældens Takvinge og Dagpåfugleøje

3. Lav et kvashegn
     til pindsvin og sommerfugle som Nældens Takvinge og Dagpåfugleøje

4. Lav en kvasbunke
     til Lille- og Stor Salamander

5. Lad gamle træer stå
     til insekter, svampe, flagermus og sommerfugle som Citronsommerfugl
     og Sørgekåbe

6. Sæt en foret fuglekasse op
     til Egern og standfugle som Gærdesmutte

Når frosten bider, får havens dyr brug for en hjælpende hånd.
Din have er et oplagt overvintringssted for mange insekter, fugle og smådyr,
som til gengæld vil give dig et mere mangfoldigt haveliv næste år.