Nyhed

Fristed i naturen

Grønt guld har givet et tilskud på i alt kr 18.485,-,
som har gjort det muligt, at få opstillet 3 bord-bænkesæt

Et naturområde ved Holsted å, der er et yndet udflugtsmål for lokale borgere, plejehjemsbeboere, børnehaver, dagplejemødre m.m.
Området er nu yderligere blevet forbedret, da Vejen kommune har oprettet en legeplads i området.