1. Efterlad føde og vand til små fugle
     det er fugle som Rødhals, Gærdesmutte og Blåmejse, samt pindsvin og      Salamander

2. Lav en brændestabel
     det er sommerfugle som Nældens Takvinge og Dagpåfugleøje

3. Lav et kvashegn
     det er pindsvin og sommerfugle som Nældens Takvinge og Dagpåfugleøje

4. Lav en kvasbunke
     det er Lille- og Stor Salamander

5. Lad gamle træer stå
     det er insekter, svampe, flagermus og sommerfugle som Citronsommerfugl og      Sørgekåbe

6. Sæt en foret fuglekasse op
     det er egern og standfugle som Gærdesmutte

Når frosten bider, får havens dyr brug for en hjælpende hånd.
Din have er et oplagt overvintringssted for mange insekter, fugle og smådyr,
som til gengæld vil give dig et mere mangfoldigt haveliv næste år.